Informatiebeveiliging-bijsluiter!

Apr 30
Informatiebeveiliging-bijsluiter!
Informatiebeveiliging is een belangrijk thema in de zorg. Naar aanleiding van mij eerdere blog over het al dan niet gebruiken van cliëntportalen kreeg ik eigenlijk alleen maar vragen over hoe ik tegen informatiebeveiliging aan keek. Nou, best belangrijk… maar niet het allerbelangrijkst!  Ik heb niet de illusie dat verzekeraars en de overheid niet al heel veel van ons weten en ik voel me daar niet ongemakkelijk bij. Misschien is dat niet slim, maar ik heb gewoon vertrouwen in de maatschappij waarin ik leef. En dat is best okay. Ik wil eigenlijk heel graag dat zorgverleners waarmee ik in aanraking kom, mijn historie kennen, op basis daarvan het goede gesprek kunnen voeren, informatie kunnen bundelen om op basis daarvan juiste adviezen te geven. Dan had ik de opmerking van mijn huisarts naar aanleiding van mijn vraag op onderzoek naar een pijnlijk been, o, ik wist niet dat je een longembolie hebt gehad, niet hoeven horen! Dat voelt pas onveilig. Ik wil heel graag online communiceren met mijn arts bijvoorbeeld, wanneer zij namelijk tijd heeft om mij te zien heb ik die niet. En de wachttijd in de wachtkamer….. dat is toch een soort van ouderwets logistiek principe? Dan voel ik me voorraad. Niet meer van deze tijd. Online dienstverlening die veilig genoeg is, daar ga ik voor. Na die longembolie, 10 jaar geleden, moest ik een half jaar lang 3 á 4 keer per week naar de prikpost. Ik ging altijd zo vroeg mogelijk om daarna snel naar mijn werk te kunnen. Maar wat ik ook deed, er zaten altijd al heel veel gepensioneerde stadsgenoten in de voorraad c.q. wachtrij waardoor ik toch steeds weer te laat kwam. Zelf prikken, meten, monitoren en managen maakt het leven echt prettiger! Natuurlijk moet het veilig genoeg maar het moet kunnen! Dat is het allerbelangrijkste. Informatiebeveiliging mag geen stop zijn op vernieuwing, op het verbeteren van de zorg, op het meer en meer zelf regie kunnen voeren en controle kunnen hebben. Die partijen die van alles willen weten, die komen er toch wel achter en waarom zouden we ons dan laten beperken. Ik verwacht van zorgorganisaties dat zij er alles aan doen om hun ICT omgeving, online dienstverlening en de uitwisseling van informatie zo veilig mogelijk te maken, dat hun medewerkers voldoende bewust zijn van de waarde van de informatie die ze in handen hebben en daar voorzichtig mee om gaan maar zonder dat het de vernieuwing en innovatie tegenhoudt. Transparantie is heel goed, geïnformeerd worden over datalekken als cliënt is belangrijk. Ik als persoon ben me bewust van de spanning die bestaat tussen vernieuwde, innovatieve, online zorgprocessen en het risico op het gebied van informatieveiligheid maar wil daar graag mijn eigen afweging in maken. Bespreek veiligheid met je zorgverlener, vraag naar de wijze waarop hij of zij of de organisatie met veiligheid omgaan. En wellicht kunnen zorgorganisaties een mooie bijsluiter maken: deze online dienst voeren wij uit waarbij we de volgende veiligheidsmaatregelen uitvoeren…….. In onze 4-daagse masterclass informatieveiligheid in de Care werken we samen met betrokkenen in de Care aan een goed beveiligingsplan, werken we risico's uit, zijn we ons bewust van het gedrag en cultuuraspect en van de noodzaak dat de zorg moet kunnen blijven zorgen en zich kan ontwikkelen!  meer informatie