Ik ben een principiële Prince2 weigeraar en ik ben er trots op!

Feb 28
Ik ben een principiële Prince2 weigeraar en ik ben er trots op!
Op ons kantoor ben ik één van de weinige collega's zonder Prince2 certificaat. Ik ben zelfs een principiële Prince2 weigeraar! Je kan me niet sacherijniger krijgen dan wanneer ik iemand in het projectteam een vraag stel, je een processtap terug krijgt. Natuurlijk is het belangrijk om projecten goed te organiseren, om helderheid te verschaffen in wie welke rol heeft, waar welke verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe communicatie en besluitvorming plaatsvindt. Ik heb het uitgebreide Prince2-boek stiekem heus wel gelezen. En wanneer een projectteam een methodiek inzet voor het organiseren van het project, daardoor verwachtingen naar elkaar helder maakt, dan is dat prima, het is echter geen garantie voor succes! We pikken één onderdeel van het projectmatig werken eruit: het vaststellen en vasthouden aan de scope. Wat valt in het project en wat zit er buiten? Ik ben voorstander van het klein houden van projecten. Zo min mogelijk verbindingen met allerlei andere ontwikkelingen die er alleen maar voor zorgen dat je niet vooruit komt. Hoe meer er aan je fiets hangt, hoe lastiger het is om vooruit te komen! Een goed voorbeeld is het implementeren van digitalisering in primaire zorgprocessen. Het inzetten van mobiele hulpmiddelen als iPads en Smartphones, het implementeren van eHealth-functionaliteit in de zorgverlening rondom cliënt, professional en sociaal netwerk, etc. Het beschikbaar zijn van adequate technische voorzieningen wordt vaak als randvoorwaarde opgenomen in een project. Het zorgen voor deze adequate technische voorzieningen is veelal ondergebracht in een apart project. Buiten scope van het digitaliseringsproject geplaatst. Prima! Je wilt al die 'ballast' niet in je project 'meezeulen'. Het tijdig beschikbaar hebben van de technische voorzieningen wordt op het lijstje met gerelateerde projecten of risico's geplaatst. Al dan niet met een aantal maatregelen waarmee dit risico beheerst wordt. Maar er is een verschil tussen er verantwoordelijk voor zijn en er invloed op uitoefenen! Wanneer dit soort cruciale randvoorwaarden op je lijstje met risico's belanden loop je het gevaar dat het te weinig aandacht krijgt. Het is namelijk helemaal niet leuk om je met risico's bezig te houden, zaken waarbij je gevaar loopt te falen. Het is veel leuker om met die onderdelen aan e slag te gaan waarbij je zelf aan het stuur staat! Daar voel je je verantwoordelijk voor, daar zit teveel trots om te falen! Succesvol projecten uitvoeren vindt een groot deel buiten de scope van het project plaats. Juist die zaken die zo belangrijk zijn voor je eigen project maar die onder de verantwoordelijkheid van een ander worden uitgevoerd moet je goed in de gaten houden. Je moet erbij blijven, je informatie op een informele manier ophalen, beïnvloeden, checken, escaleren, kortom op een vasthoudende doch charmante manier er bovenop blijven zitten zonder dat het jouw verantwoordelijkheid is! En vanzelfsprekend biedt Prince2 daar ook een oplossing voor: je krijgt al als 'klant' een plaats in de stuurgroep van het technische project. Maar dat zie ik in de praktijk weinig gebeuren. Adequate communicatie en gedrag is de 'haarlemmerolie' die ervoor zorgt dat wanneer het project succesvol is afgerond, het resultaat er ook daadwerkelijk is! Verder praten over hoe het werken in projecten in uw organisatie beter kan? Bel 06-12192961 of mail: mirjam.verheijen@akkadeemi.nl